Šios bendruomenės tikslas yra sujungti išsimėčiusius lietuvos kairiuosius į vieną vietą, kad vieni su kitais galėtu susipažinti, mokytis, debatuoti ir t.t.

Similar servers you might like: