Anime & Manga Norge er discordserveren til det største animesamfunnet i Norge (gruppen med samme navn på Facebook). Vi har vært på discord siden 2017, og den ble laget slik at alle norske anime og manga-interesserte har et sted å snakke sammen! Det er en god del animesamfunn på Discord og andre sosiale platformer, men det er svært få som er på norsk, og det finner du her i Anime & Manga Norge!

Vi er nå blitt en stor gruppe med medlemmer i alle aldre, og alle sammen har minst en felles interesse - anime! Administratorteamet arbeider aktivt for å forbedre discorden, og vi oppfordrer deg som er medlem av discorden til å foreslå ting som du også ønsker her på discorden.

Bli med i dag! ♡

Similar servers you might like: