آهـلا وسـهـلا بـكـم

صـبـآح آلـخـيـر آو مـسـآء آلـخـيـر .. آذا آخـتـلـف آلـتـوقـيـت

حــيــآكــم فــــــــي

آقـوى مـجـتـمـع للـتـرفـيـه فـي آلـعـآلم آلـعـربي

سـوآلف آلـعآب مـحـآدثـآت آسـتـمـتـآع مـقـآبـلـة نـآس جـديـده

نرحـب فـي آلـجـمـيـع دون آسـتـثـنـآء

آلـزيـن عـنـدنـآ وآلـشـيـن حـوالـيـنـآ

نتـمـنـآ لـكـم قـضـآء آمـتـع آلآوقـآت

Have Fun

https://discord.com/invite/6USCn6d

Similar servers you might like: