╔───●▬๑۩๑▬●───╗
╔══╦╗╔═╗
║╔═╣║║╔╝
β•‘β•šβ•β•£β• β•β•šβ•¦β•¦β•β•β•¦β•β•β•—
║╔═╣╠╗╔╬╣╔╗║╔╗║
β•‘β•šβ•β•£β•šβ•£β•‘β•‘β•‘β•‘β•‘β•‘β•”β•—β•‘
β•šβ•β•β•©β•β•©β•β•šβ•©β•β•šβ•©β•β•šβ•
╔══╗
║╔═╝░░░░░░░╔╗
β•‘β•šβ•¦β•β•β•¦β•β•¦β•β•¦β•β•£β•šβ•—
║╔╣╔╗║╔╣═╣═╣╔╝
β•‘β•‘β•‘β•šβ•β•‘β•‘β•‘β•β•¬β•β•‘β•šβ•—
β•šβ•β•šβ•β•β•©β•β•šβ•β•©β•β•©β•β•
β•šβ”€β”€β”€β—β–¬ΰΉ‘Ϋ©ΰΉ‘β–¬β—β”€β”€β”€β•
Welcome to Elfina Forest! Although our rules are simple and we are generally lenient, we aim to provide a safe and friendly environment with minimal toxicity. We offer:
✨ Extensive self assignable roles
✨ Environment where we treat each other with respect
✨ Art section for you to showcase your art and advertise commissions
✨ Question of the day
✨ Reasonable number of channels
✨ Memes
✨ Custom bot that pets you
✨ Chill community
✨ Chat activity based ranking system
✨ Economy system
✨ Monthly nitro giveaways

We look forward to have you over!

Similar servers you might like: